جراحی بینی
12 آوریل

جراحی بینی ترمیمی

جراحی بینی ترمیمی زمانی که فردی از نتیجه جراحی بینی خود راضی نباشد ، می تواند برای انجام جراحی مجدد  اقدام نماید ، به این عمل ، جراحی بینی ترمیمی گفته می شود . جراحی بینی ترمیمی به چه علت انجام می شود ؟ جراحی بینی ترمیمی با هدف بهتر شدن نتیجه حاصل از جراحی […]

read more »