جراحی بینی
01 مه

جراحی بینی فانتزی

جراحی بینی فانتزی افرادی که برای انجام جراحی بینی اقدام می کنند ، گاهی تقاضا دارند تا فرم ظاهری بینی آنها عروسکی بشود و جراحی بینی فانتزی بر روی بینی آنها صورت بگیرد . در صورتی که تصمیم دارید برای انجام جراحی بینی اقدام نمایید و متقاضی جراحی بینی عروسکی ( منظور همان جراحی بینی فانتزی […]

read more »