جراحی بینی

استئوتومی در جراحی بینی

استئوتومی در جراحی بینی هنگامی که بخواهیم قوز بینی را ( که باعث می شود تا بینی از زاویه مقابل زیبا به نظر نرسد ) از بین ببریم ، تا یک بینی طبیعی داشته باشیم ، باید دیواره ی استخوان بینی و ضایعه ی بالارونده در استخوان کناره ی بینی را بشکنیم . این عمل […]

read more »
Call Now Button