جراحی بینی

جراحی بینی گوشتی با لیزر

جراحی بینی گوشتی با لیزر جراحی بینی گوشتی با لیزر : افرادی که داوطلب جراحی بینی هستند به دنبال راهی برای جراحی بینی بدون بیهوشی یا عمل بینی بدون جراحی هستند و در سایت های پزشکی با جراحی بینی با لیزر روبرو خواهند شد. جراحی بینی به طور کلی با لیزر صحت نداشته و بیان […]

read more »

استئوتومی در جراحی بینی

استئوتومی در جراحی بینی هنگامی که بخواهیم قوز بینی را ( که باعث می شود تا بینی از زاویه مقابل زیبا به نظر نرسد ) از بین ببریم ، تا یک بینی طبیعی داشته باشیم ، باید دیواره ی استخوان بینی و ضایعه ی بالارونده در استخوان کناره ی بینی را بشکنیم . این عمل […]

read more »
Call Now Button