جراحی بینی

استحمام بعد از جراحی بینی

استحمام بعد از جراحی بینی استحمام بعد از جراحی بینی : دوره نقاهت جراحی بینی یک هفته می باشد و طی این یک هفته روی ساختمان بینی اسپلینت به همراه چسب قرار می گیرد که به منظور حفاظت و جلوگیری از جابه جایی استخوان و بافت جدید بینی می باشد. یکی از مسائل مهم مراقبت […]

read more »
Call Now Button