جراحی بینی

جراحی بینی شبیه یک عکس

جراحی بینی شبیه یک عکس گاهی اوقات برخی از مراجعینی که قصد انجام جراحی بینی را دارند ، خواهان جراحی بینی شبیه یک عکس یا یک شخص هستند . در حالی که در واقعیت چنین چیزی امکان پذیر نیست ، زیرا آناتومی بینی افراد با یک دیگر کاملاً متفاوت است . به عنوان یک مثال […]

read more »
Call Now Button