جراحی بینی

گرافت گذاری در جراحی بینی

گرافت گذاری در جراحی بینی برای این که اسکلت استخوانی – غضروفی بینی استحکام بیشتری داشته باشد ، گرافت گذاری در جراحی بینی انجام می شود . چه زمانی گرافت گذاری در جراحی بینی کاربرد دارد ؟ یکی از مهم ترین کاربرد های گرافت گذاری در جراحی بینی جراحی بینی ترمیمی می باشد . در […]

read more »
Call Now Button