جراحی بینی

تزریق کورتن در جراحی بینی

تزریق کورتن در جراحی بینی تزریق کورتن در جراحی بینی در واقع به منظور کاهش ورم ناشی از جراحی بینی صورت می گیرد . در توضیحات تکمیلی باید گفت ، با در نظر داشتن انجام استئوتومی در جراحی بینی ، بینی مطمئناً ورم خواهد داشت ، اما در برخی موارد ، ممکن است ورم بینی […]

read more »
Call Now Button