جراحی بینی
29 آوریل

جراحی بینی به روش بسته

جراحی بینی به روش بسته امروزه در کشور ما انجام عمل زیبایی بینی پیشرفت فراوانی داشته است ، به طوری که از دیگر کشور ها افراد به منظور انجام جراحی بینی ، به ایران سفر می کنند . جراحان بینی در حال حاضر با به کار گیری تکنیک های جدید جراحی بینی سعی دارند تا […]

read more »