جراحی بینی

جراحی بینی در افراد دیابتی

جراحی بینی در افراد دیابتی از مهم ترین مسائل در موقع انجام جراحی بینی ، کنترل قند خون می باشد . به هم این علت بیمارانی که مبتلا به دیابت هستند ، از انجام جراحی بینی کمی واهمه دارند و برایشان سوال شده که آیا جراحی بینی در افراد دیابتی امکان پذیر و بدون خطر […]

read more »
Call Now Button