جراحی بینی

جراحی بینی طبیعی

تمامی افرادی که متقاضی عمل جراحی بینی هستند، یکی از موضوع هایی که ذهن شان را درگیر کرده ، این است که آیا جراحی بینی طبیعی انجام دهند یا جراحی بینی عروسکی. اکثر افرادی که برای انجام جراحی بینی به دکتر بهزاد شهرجردی مراجعه می کنند از عدم زیبایی ظاهر بینی برای مثال افتادگی نوک بینی […]

read more »
Call Now Button