جراحی بینی

عمل لوزه

لوزه ها توده هایی از بافت لنفاوی هستند و تنها در گلو وجود دارند. علاوه بر این، یک بافت لنفاوی به نام آدنوئید (لوزه سوم) در تنگنای حفره بینی وجود دارد. به کمک آن ها ، بدن از تأثیرات خارجی محافظت می شود. عمل لوزه یک روش معمول برای درمان عفونت و التهاب در این […]

read more »

مراقبت های بعد از عمل لوزه

مراقبت های بعد از عمل لوزه مراقبت های بعد از عمل لوزه : لوزه ر اصل دو توده در انتهاب گلو می باشد که از ورود برخی بیماری ها و آلودگی ها به بدن از طریق گلو جلوگیری می کند. هنگامی که این دو توده یا همان لوزه ها دچار عفونت یا بیماری شوند نیاز […]

read more »
Call Now Button