جراحی بینی

متخصص گوش و گلو و بینی

متخصص گوش و گلو و بینی متخصص گوش و گلو و بینی تمامی دوره های مرتبط و تخصصی را گذرانده است تا بتواند به تخصص مورد نیاز برسد . بیماری هایی که در نواحی سر و گردن اتفاق می افتد اغلب بیماری های خطرناکی هستند و سهل انگاری نسبت به آن ها عوارض بدی به […]

read more »
Call Now Button